Facebook pixel

Vilket av följande polistecken innebär att trafikanter får köra fram?

    ?
    C.
    A.
    B.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Tecknet anger att trafikanter i den färdriktning som tecknet ges får fortsätta framåt. Tecknet ges med en vinkande rörelse i färdriktningen.