Vilket av följande fordon får du köra med ett B-körkort utfärdat år 2015?

    Personbil med totalvikt på över 3,5 ton.
    ?
    Lätt motorcykel.
    Minibuss med totalt 12 sittplatser.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du får köra en personbil eller lastbil som väger maximalt 3,5 ton med B-körkort och med maximalt 8 passagerare, exklusive föraren. Att körkortet är från 2015 har ingenting med saken att göra.