Är det tillåtet att köra rakt fram vid detta vägmärke?

    Ja, men enbart för tvåhjuliga fordon.
    ?
    Nej, det är inte tillåtet.
    Ja, men endast för boende inom området.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Återvändsväg Märket anger att genomfart inte är möjlig. Det är tillåtet att köra rakt fram men efter ett tag kommer vägen att ta slut, därav är genomfart inte möjlig.