Facebook pixel

Vilken av alternativen på bilden visar att polismannen vill att du ska minska hastigheten?

    ?
    C.
    A.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

A: Stopp (P1) B: Minska hastigheten (P5) D: Kör fram (P4)