Vilket av följande vägmärken är ett varningsmärke?

    C.
    D.
    ?
    B.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Varning för flera farliga kurvor.