Facebook pixel

Vilket av följande vägmärken visar huvudled?

    ?
    D.
    A.
    C.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

B. Huvudled.