Vilket av följande vägmärken är ett förbudsmärke?

    B.
    ?
    A.
    D.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

A. Kategori - Varningsmärke och varnar för flera farliga kurvor.

B. Kategori - Väjningspliktsmärke som upplyser om Huvudled.

C. Kategori - Förbudsmärke och betyder begränsat axeltryck.

D. Kategori - Påbudsmärke och anger påbjuden körbana.