Facebook pixel

Vilket av följande vägmärken är ett påbudsmärke?

    B.
    ?
    A.
    C.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

D. Påbjuden körbana.