Vilket av följande vägmärken varnar för ojämn väg?

    ?
    B.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Alternativ A varnar för ojämn väg medan alternativ B varnar för farthinder.