Åt vilket håll är det störst risk att lasten på en släpvagn förskjuts vid en kraftig inbromsning?

    Åt sidorna.
    Bakåt.
    Risken är lika stor åt alla håll.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vid en kraftig inbromsning kan lösa föremål komma farande framåt. Placera därför lastens tyngdpunkt så lågt och nära bilens mitt som möjligt.