Vad definierar en lätt lastbil?

    En lastbil med en bruttovikt av högst 3,5 ton.
    En lastbil med en tjänstevikt av högst 3,5 ton.
    ?
    En lastbil med en maxlastvikt av högst 3,5 ton.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

En lätt lastbil har en totalvikt av högst 3,5 ton.