När anses den fria höjden vara tillräckligt hög för att ett förbudsmärke av denna typ inte ska sättas upp?

    5,5 meter.
    ?
    3,5 meter.
    Aldrig.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Begränsad fordonshöjd Märket anger förbud mot trafik med fordon över en viss höjd om den fria höjden är lägre än 4,5 meter. Högsta tillåtna fordonshöjd anges på märket.