Facebook pixel

Vad kännetecknar en förare som kör impulsivt?

    ?
    Kör alltid med låg hastighet.
    Riskmedvetna och har kortare reaktionsträcka.
    Kör med för hög hastighet.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Impulsivitet hänger ihop med risktagande, frånvaro av planering samt benägenheten att fatta snabba beslut.