Du kör i 30 km/h, bromssträckan är då ca 6 meter. Hur lång blir bromssträckan om du ökar hastigheten till 90 km/h?

    Cirka 18 meter.
    Cirka 36 meter.
    ?
    Cirka 24 meter.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Bromssträckan förändras kvadratiskt mot hastigheten. I detta fall ökar man hastigheten 3 gånger, det vill säga att bromssträckan blir 9 gånger längre (3x3).

6 x 9 = 54 meter.