Vilken utrustning som minskar miljöpåverkan måste alla fordon med en förbränningsmotor ha?

    ?
    Farthållare.
    Motorvärmare.
    Bullerreducerande däck.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Alla fordon med en förbränningsmotor måste ha katalysator enligt lag sedan 1989. En katalysator minskar utsläppen av farliga avgaser som släpps ut från en förbränningsmotor.