Facebook pixel

Vilken utrustningen som minskar miljöpåverkan måste alla fordon med förbränningsmotor ha?

    ?
    Farthållare.
    Motorvärmare.
    Bullerreducerande däck.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är lag sedan 1989 på att alla fordon måste ha katalysator, tekniken minskar utsläppen av farliga avgaser som släpps ut från en förbränningsmotor.