När är du inte skyldig att blända av ditt helljus vid körning i mörker?

    Vid möte med lastbil.
    Vid möte med fartyg.
    Vid möte med tåg.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Helljus får inte användas så att det kan blända andra förare i fordon om risk för bländning kan uppstå.