Vad är fördelen med ABS-bromsar?

  ?
  Att jag inte behöver trycka så hårt på bromspedalen.
  Att bromsarna låser sig vid kraftiga inbromsningar och därmed ger kortare bromssträcka.
  Att jag kan öka farten utan risk.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Fördelar med ABS-bromsar

 • Minskar risken för sladd under bromsning.
 • Går att styra även vid kraftig inbromsning.
 • Bromssträckan blir kortare på de flesta väglag. Dock inte på grusväg, is och snö, bromssträckan kan bli längre då.