Vilken är den största tillåtna bredden på ett fordon som får färdas på allmän väg i Sverige?

    ?
    280 cm.
    240 cm.
    250 cm.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Med lasten inräknad är den största tillåtna bredden 260 cm vid körning. Lasten får inte heller skjuta ut mer än 20 cm på varje sida.

Det finns undantag men då krävs det temporära undantagstillstånd som man måste ansöka om. Det kan handla om specialfall där fordon med väldigt bred last måste fraktas på våra allmänna vägar.