Din personbil är 180 cm bred. Om du lastar något som sticker ut i sidled på ena sidan, hur mycket får det då sticka ut som mest vid färd på allmän väg?

    Högst 40 cm.
    Högst 30 cm.
    ?
    Högst 10 cm.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Med lasten inräknad får fordonets totala bredd inte överskrida 260 cm. Lasten får skjuta ut högst 20 cm från fordonet på vardera sida.