Du ska transportera ett paket på takräcket på din bil. Bilen är 160 cm bred och du ska köra på allmän väg. Hur brett får paketet maximalt vara?

    220 cm.
    ?
    160 cm.
    180 cm.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Med lasten inräknad är den största tillåtna bredden 260 cm vid körning på allmän väg. Lasten får inte heller skjuta ut mer än 20 cm på varje sida.

Det innebär att om bilen är 160 cm bred från inte paketet vara bredare än 200 cm, annars överskrider man 20 cm på varje sida.