Vilket alternativ stämmer?

  Totalvikt = bruttovikt + maxlast.
  Totalvikt = maxlast.
  ?
  Totalvikt = tjänstevikt + bruttovikt.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

 • Totalvikt: tjänstevikt + maxlast.
 • Maxlast: maximal last enligt fordonets registreringsbevis.
 • Bruttovikt: vikten vid ett visst tillfälle.
 • Tjänstevikt: olastad standardutrustad bil, med förare på 75 kg.