Du kopplar en lastad släpvagn till din bil. Hur kan du enklast ändra kultrycket?

    Jag fördelar om lasten i bilen.
    ?
    Jag minskar lufttrycket i släpets däck.
    Jag ökar lufttrycket i släpets däck.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vid för högt kultryck är det för tungt på främre delen av släpet. Detta leder till att bilens främre del lyfts upp och bilens främre hjul får dåligt grepp.

Vid för lågt kultryck är det för lite vikt på dragkulan som leder det till att släpvagnen blir väldigt instabil och slingrar sig fram och tillbaka. Det kan bero på att du lastat för långt bak i släpet.

Du bör fördela om lasten i släpet för att undvika detta.