När ska du senast genomgå en kontrollbesiktning av din bil som nu är 6 år gammal?

  ?
  Senast 12 månader efter föregående kontrollbesiktning.
  Senast i maj eftersom slutsiffran är 3.
  I mars eftersom slutsiffran är 3.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Besiktningsreglerna gör att slutsiffran inte längre bestämmer när det är dags för besiktning. I stället ska personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på max 3 500 kg kontrollbesiktas:

 • Första gången senast 36 månader efter att fordonets togs i trafik för första gången
 • Andra gången 24 månader efter den första besiktningen
 • Därefter ska fordonet besiktas senast 14 månader efter föregående kontrollbesiktning.