Vilket av följande polistecken innebär att du ska följa efter och stanna bakom polisfordonet?

    C.
    ?
    B.
    A.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Tecknet kan ges med en stoppspade, följ då efter polisen och stanna bakom när de stannar.