Vilka av följande polistecken innebär att du ska köra in till vägkanten och stanna?

    C och D.
    ?
    A och C.
    A och B.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

A = Minska hastigheten

B = Kör in till vägkanten och stanna framför polisfordonet

C= Minska hastigheten

D= Följ efter och stanna bakom polisfordonet när detta stannar