Facebook pixel

Vilket av följande polistecken innebär att du ska köra in till vägkanten och stanna?

    C.
    ?
    D.
    A.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om polisen ger tecken med blinkade blått och rött ljus ska du köra in till kanten och stanna på en lämplig ställe.