Vilket avstånd måste det minst vara före ett övergångsställe för att du ska få parkera?

    5 meter.
    ?
    20 meter.
    15 meter.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är viktigt att du inte parkerar närmare än 10 meter före ett övergångställe för att då kan ditt fordon skymma sikten för andra trafikanter som får svårt att se fotgängare som ska gå över vägen.