Facebook pixel

Får du parkera direkt efter ett övergångsställe?

    ?
    Nej, jag måste parkera minst 15 meter efter ett övergångställe.
    Nej, jag måste parkera minst 10 meter efter ett övergångställe.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Direkt efter ett övergångställe är det tillåtet att parkera, tänk på att du inte får parkera närmare än 10 meter före ett övergånställe.