Facebook pixel

Vilket avstånd måste du ha före en vägkorsning för att du ska få parkera?

    15 meter.
    ?
    5 meter.
    25 meter.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du får inte parkera närmare än 10 meter före vägkorsningar, det är för att du inte ska blockera, försvåra eller skymma sikten för övriga trafikanter som ska svänga eller vända med hjälp av korsningen.