Inom vilket avstånd före och efter en järnvägskorsning är det förbjudet att parkera?

    Inom 200 meter före och efter järnvägskorsningar.
    ?
    Inom 50 meter före och efter järnvägskorsningar.
    Inom 15 meter före och 30 meter efter järnvägskorsningar.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Här är det viktigt att du inte parkerar inom ett område närmare än 30 meter före eller efter en järnvägskorsning för att det finns risk att du då skymmer sikten för övriga trafikanter.