Hur långt före och efter en busshållplats får du inte parkera?

    10 meter före och 10 meter efter hållplatsen.
    ?
    5 meter före och 20 meter efter hållplatsen.
    15 meter före och 15 meter efter hållplatsen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du får inte parkera på en hållplats för bussar, spårvagnar eller skolskjuts inom ett område på 20 meter före och 5 meter efter. Detta för att inte hindra eller störa bussar. Du får stanna på en hållplats för av och påstigning under förutsättning att du inte hindra bussar.