Du kopplar en lätt släpvagn som är försedd med bromsar till din personbil. Vilken är den högsta tillåtna hastigheten?

    ?
    60 km/h.
    90 km/h.
    100 km/h.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

80 km/h är den högsta tillåtna hastigheten för bil med tillkopplat släpvagn.