Facebook pixel

Vad menas med situationsanpassad hastighet?

    Jag håller alltid den högsta tillåtna hastighet för att inte hindra eller störa annan trafik.
    ?
    Jag kör alltid minst 10 km/h långsammare än den högsta tillåtna hastighet.
    Jag undviker att köra om det är halt på vägarna.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det innebär att du inte alltid ska köra i den hastighetsbegränsning som anges utan i den fart där du känner att du har full kontroll över bilen.

Därför ska du anpassa hastigheten efter rådande förhållande som till exempel sänka hastigheten om det är halt på vägen, dålig sikt eller dåligt väder.