Du kör in på en väg med dessa vägmärken uppsatta. För vilka fordon eller fordonskombinationer är hastigheten begränsad till 80 km/h?

    Buss med totalvikt över 3,5 ton.
    ?
    Tung lastbil.
    Lätt lastbil.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

80 km/h är den högsta tillåtna hastigheten för bil med tillkopplat släpvagn.