Facebook pixel

Får du köra om bilen framför dig i denna situation?

    Ja, jag kör om på högersidan eftersom det är säkrare.
    ?
    Ja, sikten är bra och vägen är tillräckligt bred.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vid en omkörning i denna situation så hade du varit tvungen att köra över i mötande trafiks körfält, eftersom det är ett backkrön så är sikten skymd och du har då ingen möjlighet att upptäcka mötande trafik.

Tittar du dessutom riktigt noga på bilden så kan du se en heldragen linje dyka upp längre fram i backen just av den orsaken.