Vad är viktigt att veta när du planerar att köra om fordonet på bilden?

    Reflexerna talar om att det är en bredare lastbil än vanligt.
    ?
    Reflexerna talar om att det är ett långsamtgående fordon.
    Reflexerna på lastbilen talar om att det är en lastbil utan släpvagn.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Fordonet framför dig är en lastbil med släpvagn, det kan du se via reflexerna på lastbilens baksida. Då vet du att det är en längre fordon och du kan behöva längre sträcka en vanligtvis för att genomföra omkörningen.