Du lämnar motorvägen och kommer in på en väg som är försedd med detta vägmärke. Vad innebär det för dig?

    Korsande trafik kan förekomma.
    ?
    Cykel- och mopedtrafik kan förekomma.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Motorväg och motortrafikled kan skilja sig åt på flera olika sätt. Motortrafikled kan sakna mitträcke, påfarter till motortrafikled kan sakna accelerationsfält och det är 2+1 vägar.