Får du stanna på en motorväg för att plocka upp en liftare?

    ?
    Ja, om jag slår på varningsblinkers.
    Ja, om hastigheten på motorvägen inte överstiger 90 km/h.
    Ja, om det inte finns någon bakomvarande trafik.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du får inte stanna, parkera, backa eller plocka upp en gångtrafikkant på motorväg.