Du passerar detta vägmärke och inget annat anges, vad är den högsta tillåtna hastigheten?

    80 km/h.
    ?
    90 km/h.
    120 km/h.
    100 km/h.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om inget annat anges så är den högsta tillåtna hastigheten på motorvägar 110 km/h.