Vad är den högsta tillåtna hastigheten för fordonet framför dig?

    70 km/h för att det är en lastbil med bred last.
    ?
    90 km/h för att det är en tung lastbil.
    110 km/h för att det är högsta tillåtna hastigheten på motorväg.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Fordonet framför dig är en tung lastbil med släpvagn, det kan du avgöra med hjälp av de rektangulära reflexerna baktill.

En tung lastbil får köra högst 90 km/h på motorväg eller motortrafikled, 80 km/h på annan väg eller om lastbilen har släpvagn.