Bilen bakom dig håller för kort avstånd. Vad kan du göra för att öka säkerheten?

    Jag använder varningsblinkers för att visa att bilen bakom ska sakta ned.
    Jag minskar avståndet till bilen framför så att avståndet till bilen bakom blir längre.
    ?
    Jag bromsar kraftigt så att föraren i bilen bakom mig ska öka avståndet till min bil.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Genom att öka avståndet mellan dig och fordonet framför så får du mer tid på dig att sänka hastigheten om föraren i fordonet framför plötsligt bromsar. Ifall avståndet mellan dig och framförvarande är kort och du tvingas bromsa kraftigt så är risken att bakomvarande fordon kör in i dig.