Facebook pixel

Du parkerar din bil lördag kl. 20:00. När måste du senast flytta den?

    Söndag kl. 24:00.
    ?
    Söndag kl. 07:00.
    Lördag kl. 24:00.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är parkeringsförbud mellan kl 07-14 på vardagar och kl 10-18 på lördagar, söndag är det fritt. Om du parkerar efter kl 18 på lördag så får du stå parkerad tills måndag kl 07.00.