Facebook pixel

När kan det vara bra att använda ljudsignal för att varna andra trafikanter?

    Jag ska alltid ge ljudsignal vid en omkörning.
    Jag ska alltid ge ljudsignal när jag anser att den andra föraren gör fel.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ljudsignal är samma sak som att tuta. Ljudsignalet ska endast användas vid varnande. Ljudsignalen får inte användas på fel sätt och framförallt inte på ryttare eller hästfordon.