När kan det vara bra att använda ljudsignal för att varna andra trafikanter?

    Jag ska alltid ge ljudsignal vid en omkörning.
    Jag ska alltid ge ljudsignal när jag anser att den andra föraren gör fel.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Att tuta är detsamma som en ljudsignal. Ljudsignalen ska endast användas för att varna och inte användas felaktigt, speciellt inte mot ryttare eller hästfordon.