Vilket påstående stämmer?

    Det är tillåtet att parkera en vardag kl. 15:00.
    ?
    Det är tillåtet att parkera en söndag kl. 08:00.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Förtydligande om tilläggstavlan:

  • Svarta eller vita siffror utan parenteser, anger vardagar utom vardag före söndag och helgdag, oftast måndag - fredag.
  • Siffror inom parenteser anger vardagar före söndag och helgdagar, oftast lördagar.
  • Röda siffror anger söndag och helgdag det vill säga röd dag i kalendern, exempel nyårsdagen.