Vilket alternativ stämmer inte?

    Jag får stanna söndag kl. 16:00.
    ?
    Jag får stanna måndag kl. 15:00.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är förbjudet att parkera under övrig tid som det anges på tilläggstavlan längst ned.

Därför är det inte tillåtet att parkera lördag kl 20:00 men tillåtet att stanna lördag kl 18:00. Måndag kl 15:00 är det förbjudet att parkera men tillåtet att stanna.

Förtydligande om tilläggstavlan:

  • Svarta eller vita siffror utan parenteser, anger vardagar utom vardag före söndag och helgdag, oftast måndag - fredag.
  • Siffror inom parenteser anger vardagar före söndag och helgdagar, oftast lördagar.
  • Röda siffror anger söndag och helgdag det vill säga röd dag i kalendern, exempel nyårsdagen.