När måste du använda parkeringsljus i mörker?

    Vid parkering på en gata med tillfredsställande gatubelysning.
    ?
    Vid körning i tunnel.
    Vid körning i tätort.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Parkeringsljus ska används om du stannat i mörker vid sidan av vägen för att till exempel byta hjul, ifall vägen saknar vägbelysning. Syftet är att uppmärksamma övriga trafikanter att din bil står parkerad.