Vad bör du tänka på när du korsar en cykelöverfart som visas på bilden?

    ?
    Att cyklister och gående ska lämna mig företräde men jag är uppmärksam då sikten är skymd.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vid en cykelöverfart har en förare väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten.