I vilken situation får du inte ha dimbakljuset tänt?

    Vid dimma i mörker.
    ?
    Vid dimma i dagsljus.
    Vid kraftig snörök i dagsljuset.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Då dimbakljusen ger ett starkt sken bör du inte använda det hela tiden då detta ljus kan blända bakomvarande förare. Dimbakljusen ska endast användas i dåliga skitförhållande så som snöfall, dimma och kraftig regnfall.