Facebook pixel

Det är mörkt och dimma. Vilket ljus bör du inte använda?

    ?
    Halvljus.
    Dimljus.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Sikten förbättras oftast med hjälp av helljus, men det finns undantag då sikten kan försämras.

I kraftig snörök eller dimma kan helljuset reflekteras där konsekvensen blir att siktsträckan kan bli kortare och du upplever att det finns en vit vägg framför dig.