Facebook pixel

En trafikolycka inträffar i samband med att en bil kör om dig och krockar med ett mötande fordon. Måste du stanna på olycksplatsen?

  Ja, men endast ifall det finns personskada.
  ?
  Ja, men endast om mitt fordon blivit skadat.
  Ja, men endast ifall jag ska vittna om olyckan.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Åtgärder som du måste vidta oavsett om du är skyldig till trafikolyckan eller inte:

 • Stanna på olycksplatsen.
 • Efter din förmåga hjälpa de drabbade.
 • Flytta inte på skadade eller fordon – undantag om risk för påkörning föreligger eller om det finns risk för att det börjar brinna eller att en explosion kan inträffa.