Vad kan hända ifall du lastar släpvagnen så att det medför ett för lågt kultryck?

  Släpvagnens bromsar fungerar mycket sämre.
  Bilens halvljus kan bli bländande.
  ?
  Slitaget på bilens bakdäck kommer att öka.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Köregenskaperna på en bil kan försämras om du kör med lågt eller högt kultryck.

 • Lågt kultryck inträffar då du lastar för mycket långt bak på släpvagnen. Detta leder till att släpvagnen blir väldigt instabil och därmed kan kan köregenskaperna försämras.
 • Högt kultryck inträffar då du lastar för mycket långt fram på släpvagnen. Detta leder till att du får sämre styrförmåga och att ditt halvljus kan blända andra förare.
 • För lågt kultryck kan det leda till att fordonskombinationen får körförbud.